ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την κατάργηση των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών και των καλλιτεχνικών μαθημάτων από το Λύκειο.

logoSEK

Αρ. πρωτ. 3/ 4-11-21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ολοκληρωτική κατάργηση των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών παράλληλα με αυτήν των καλλιτεχνικών μαθημάτων χωρίς καμία επιστημονική αιτιλόγηση αποτελεί το κεντρικό σημείο της αλλαγής των ωρολογίων προγραμμάτων του Γενικού Λυκείου που θέσπισε η κυβέρνηση πριν ενάμιση χρόνο εν μέσω μάλιστα, εγκλεισμού λόγω πανδημίας.

Στο πλαίσιο της συνθήκης αυτής που καθιστά τα εν λόγω μαθήματα υπό διωγμόν από ένα σημαντικότατο στάδιο της δημόσιας εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων ως Σύλλογος Ελλήνων κι Ελληνίδων Κοινωνιολόγων – Παράρτημα Θεσσαλονίκης ενώνοντας τη φωνή μας με όλους εκείνους τους φορείς που αντιδρούν σε αυτές τις αλλαγές διοργανώνουμε συνέντευξη Τύπου

την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021
ώρα
12.00
στην αίθουσα της ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 52


Με ομιλητές/τρια τους/την:

- Νανά Μιμιλίδου, κοινωνιολόγο -εκπαιδευτικό, μέλος του Συλλόγου Ελλήνων και Ελληνίδων Κοινωνιολόγων.

- Χρήστο Αλαβέρα, καθηγητη μεσης εκπαιδευσης του κλαδου ΠΕ08 εικαστικών, εκπρόσωπο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων.

- Δημήτρη Καπέτη, φιλόλογο ΠΕ02, ταμία ΔΣ Γ' ΕΛΜΕ Θεσ/κης.


Μέσα από τη θέση μας οτι η Παιδεία είναι θέμα πολιτικό, κεντρικό σημείο του προβληματισμού μας και της ανησυχίας μας είναι τελικά, τί σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας, τους μελλοντικούς πολίτες και μέλη της κοινωνίας μας. Πως είναι δυνατόν να σκεφτούμε ένα σχολείο χωρίς τις κοινωνικές επιστήμες; Πως θα διαμορφωθούν οι μελλοντικοί πολίτες, με γνώσεις για την κοινωνία, τους κοινωνικούς θεσμούς, την κοινωνική και πολιτική σκέψη, τα κοινωνικά προβλήματα; Η καλλιέργεια της κοινωνικής συνείδησης και αλληλεγγύης είναι τελικά τα αποφασιστικά ζητούμενα για τον άνθρωπο του μέλλοντος; Πώς μπορεί η κριτική σκέψη να εκφραστεί μ’ έναν δημιουργικό αλλά και άμεσο τρόπο εάν δεν δοθούν εργαλεία όπως αυτά της Τέχνης; Γιατί, και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, κρίνονται ανεπιθύμητες αυτές οι επιστήμες στην Ελλάδα σε μία εποχή, όπου σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομική και κλιματική κρίση, η πανδημία, το μεταναστευτκό απαιτούν πολίτες συνειδητοποιημένους και ενεργούς;

Θεωρούμε ότι οι κοινωνικές επιστήμες, στις οποίες κυρίαρχη θέση κατέχει η κοινωνιολογία, δίνουν μοναδική ευκαιρία στους μαθητές -τριες, ώστε:

 • Να έλθουν παιδαγωγικά, μέσα από τον διάλογο και επιστημονικά επιχειρήματα, σε επαφή με τη κοινωνική πραγματικότητα, με την ίδια τους τη καθημερινότητα, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι στις γειτονιές, στο σχολείο, σε κάθε φορέα κοινωνικοποίησης, συγκροτημένα και όχι με αποσπασματικό τρόπο.

 • Να αντιληφθούν την κριτική και δυναμική διάσταση της κοινωνικής γνώσης: οποιοδήποτε κοινωνικό φαινόμενο είναι προϊόν συγκεκριμένων συνθηκών, άρα υποκείμενο σε αλλαγή, στην οποία όμως λόγο θα πρέπει να έχουν και οι ίδιοι!


Αυτή η διαδικασία πρέπει να συνεχίζεται ανελλιπώς στο Λύκειο, διότι αφ’ ενός οι μαθητές είναι πιο ώριμοι να μελετήσουν αυτά τα θέματα καθώς πλησιάζουν στην ενηλικίωση και αφ’ ετέρου γιατί δημιουργείται η αίσθηση της συνέχειας, άρα και της σπουδαιότητας αυτών των μαθημάτων.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον covid-19.

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, παραρτ. Θες/κης

Προκόπιος Ορφανός, πρόεδρος          Ασημίνα Βλάχου, γεν. γραμματέας

--

ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης

 

URLhttps://www.sociologists.gr

facebook: Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων - Παρ. Θεσ/νίκης 2016 https://www.facebook.com/groups/164044757288935

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoVC67P2wL-SqhuT91kAVbg

e-mail: thessociologists@gmail.com

 

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες - τομείς:

Οργάνωση & λειτουργία ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Εκδηλώσεις, Επικοινωνία με τα μέλη και λοιπές εκδηλώσεις

 • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συλλόγου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση του απαραίτητου ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Ολοκλήρωση και συνεχή ενημέρωση/ εμπλουτισμό του μητρώου μελών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Επαναδραστηριοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του Παραρτήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου καθώς και εμπλουτισμός αυτών με νέες.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Σύνταξη, διαμόρφωση, έκδοση και διανομή τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου η ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του οποίου διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Διαμόρφωση, λειτουργία και συνεχής εμπλουτισμός ενός άτυπου δικτύου επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με τη λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mails) για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας.
 • Σύσταση και λειτουργία τριών (3) επιμέρους επιτροπών (Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης.
 • Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στο γραφείο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με βιβλία και άλλου είδους έντυπα που δώρισαν στο σύλλογο διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ημερίδες, συνέδρια κλπ με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη θέσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τη συγκρότηση και τη διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται της κοινωνιολογικής επιστήμης και παρουσίας σε διάφορους χώρους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ανάπτυξη θέσεων, απόψεων και πρωτοβουλιών για το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διατύπωση προτάσεων αλλαγών στο βιβλίο κοινωνιολογίας - θέσεων για το ρόλο του κοινωνιολόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επιστολές για τις οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και το θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών, προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διατύπωση προτάσεων για τα μαθήματα επιλογής
Προετοιμασία θέσεων για το μάθημα της Κοινωνιολογίας και το ρόλο των κοινωνιολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- Συνάντηση με γραφείο Υφυπουργού για την κατάθεση των προτάσεων.
Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσία και το ρόλο της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε συνεργασία άλλων φορέων τοπικής και εθνικής εμβέλειας., πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων (συναντήσεις, ημερίδες, συνέδριο κλπ) για επίκαιρα κοινωνικά θέματα ευρύτερου προβληματισμού και ενδιαφέροντος.

Δράσεις προώθησης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των κοινωνιολόγων

 • Η Επιτροπή Σταδιοδρομίας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΣ συνέβαλε στην πληροφόρηση των συναδέλφων για προκηρύξεις και νέες θέσεις εργασίας, στην προώθηση ανέργων συναδέλφων σε έρευνες Δήμων ως συνεντευκτών και στην αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων σχετικά με την επαγγελματική τους θέση και κατοχύρωση. Μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η εν λόγω Επιτροπή συγκαταλέγονται η υλοποίηση σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Συμβούλου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΕΚΕΚΑ» (διάρκεια 100 ώρες) καθώς και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κειμένων με τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τα ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνιολόγων σε συγκεκριμένους τομείς ή και χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή μελών της επιτροπής σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια. Λύκεια, Γυμνάσια) και ενημέρωση συμμετεχόντων για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στη σύγχρονη, ελληνική αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης (συνέδριο, ημερίδες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συναντήσεις εργασίας, επαφές με τοπικούς φορείς της Πολιτείας, δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμβολή του συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτειακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με αποτέλεσμα να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις συνεργασιών και στην εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη δράσεων Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχιση της συνεργασίας αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμους, επιστημονικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

.