Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων-βίντεο του Σεμιναρίου "Η Κοινωνιολογία ως Επάγγελμα".

Σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση του σεμιναρίου "Η Κοινωνιολογία ως Επάγγελμα" που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, το Παράρτημα Θεσσαλονίκης του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, στις 17.00-21.00 μ.μ., διαδικτυακά και στον χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλονίκης, Αισώπου 24, (5ος όροφος).
 Σε πρώτη ανάγνωση η εκδήλωση ήταν πολύ πετυχημένη χάρη στη συμμετοχή, παρουσία και συνεργασία όλων μας. Οι συμμετέχουσες/οντες εκφράστηκαν θετικά και είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν και να λάβουν πρώτες απαντήσεις μέσω γραπτού κειμένου. Εκτός από τον διάλογο που προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο από τα Τμήματα Κοινωνιολογίας, τα Γραφεία Διασύνδεσης και σημαντικές ενημερωτικές/ κοινωνικές/ εκπαιδευτικές ιστοσελίδες όπως το socialpolicy.gr , eduguide, neolaia.gr, υπήρξε αίτημα συμμετοχής από 410 άτομα, 256 από αυτούς/ες συνδέθηκαν.
 
Πολλοί/ες απόφοιτοί/ες μας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τις ομιλίες σε βίντεο, λόγω αδυναμίας παρακολούθησης. Επιπλέον, θεωρούμε ότι σημαντικές εκδηλώσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όποιον/α ενδιαφέρεται στο μέλλον να τις παρακολουθήσει και σίγουρα ένα σεμινάριο για τα επαγγέλματα μπορεί να δώσει ιδέες και κατευθύνσεις σε πολλούς ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Για τους παραπάνω λόγους σας προωθούμε το βίντεο της εκδήλωσης:
 
Ευελπιστούμε σε επιστημονικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις για την Κοινωνιολογία και τις ποικίλες εξειδικεύσεις της, μέσα από τη συνεργασία και τη σύμπραξη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, των παραρτημάτων του, των Τμημάτων Κοινωνιολογίας, της Ελληνικής Κοινωνιολογίκης Εταιρείας και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών .
 
Πολλές ευχές!
 
Για τον ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 
Το Δ.Σ. 

Ορφανός Προκόπιος, Πρόεδρος
Σαμψωνίδου Αγγελική- Γαβριέλλα, Αντιπρόεδρος
Βλάχου Ασημίνα, Γενική Γραμματέας
Πασχαλίδου Μαρία, Ταμίας
Αραμπατζή Άννα, Ειδική Γραμματέας
Καραδουλαμά Ευδοξία, Αναπληρωματικό Μέλος

και η Ομάδα Εργασίας Σταδιοδρομίας
Μαρία Γραμματικοπούλου, Μέλος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κυριακή Κωστίκα, Μέλος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Παράρτημα Θεσσαλονίκης

--

ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης

URLhttps://www.sociologists.gr

facebook: Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων - Παρ. Θεσ/νίκης 2016 https://www.facebook.com/groups/164044757288935

youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCoVC67P2wL-SqhuT91kAVbg

e-mail: thessociologists@gmail.com

 

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες - τομείς:

Οργάνωση & λειτουργία ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης - Εκδηλώσεις, Επικοινωνία με τα μέλη και λοιπές εκδηλώσεις

 • Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του συλλόγου με ιδιαίτερη έμφαση στην διαμόρφωση του απαραίτητου ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου.
 • Ολοκλήρωση και συνεχή ενημέρωση/ εμπλουτισμό του μητρώου μελών του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
 • Επαναδραστηριοποίηση των επιμέρους λειτουργιών του Παραρτήματος όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό του Συλλόγου καθώς και εμπλουτισμός αυτών με νέες.
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
 • Σύνταξη, διαμόρφωση, έκδοση και διανομή τριμηνιαίου ενημερωτικού εντύπου η ηλεκτρονική και έντυπη μορφή του οποίου διανέμεται σε όλα τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης
 • Διαμόρφωση, λειτουργία και συνεχής εμπλουτισμός ενός άτυπου δικτύου επικοινωνίας με τα μέλη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με τη λήψη και την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e mails) για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σημασίας.
 • Σύσταση και λειτουργία τριών (3) επιμέρους επιτροπών (Επιτροπή Εκπαίδευσης, Επιτροπή Σταδιοδρομίας και Επιτροπή Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή Τύπου & Δημοσιοποίησης.
 • Δημιουργία μικρής βιβλιοθήκης στο γραφείο του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, με βιβλία και άλλου είδους έντυπα που δώρισαν στο σύλλογο διάφοροι φορείς της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ημερίδες, συνέδρια κλπ με ή χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάπτυξη θέσεων, προτάσεων και πρωτοβουλιών

Ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα αναφορικά με τη συγκρότηση και τη διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται της κοινωνιολογικής επιστήμης και παρουσίας σε διάφορους χώρους. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η ανάπτυξη θέσεων, απόψεων και πρωτοβουλιών για το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Διατύπωση προτάσεων αλλαγών στο βιβλίο κοινωνιολογίας - θέσεων για το ρόλο του κοινωνιολόγου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επιστολές για τις οργανικές θέσεις στα γυμνάσια και το θέμα της πρόσληψης αναπληρωτών, προς τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τη διατύπωση προτάσεων για τα μαθήματα επιλογής
Προετοιμασία θέσεων για το μάθημα της Κοινωνιολογίας και το ρόλο των κοινωνιολόγων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- Συνάντηση με γραφείο Υφυπουργού για την κατάθεση των προτάσεων.
Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσία και το ρόλο της Κοινωνιολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διοργάνωση εκδηλώσεων

Με πρωτοβουλία και ευθύνη του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε συνεργασία άλλων φορέων τοπικής και εθνικής εμβέλειας., πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων (συναντήσεις, ημερίδες, συνέδριο κλπ) για επίκαιρα κοινωνικά θέματα ευρύτερου προβληματισμού και ενδιαφέροντος.

Δράσεις προώθησης της επαγγελματικής κατοχύρωσης των κοινωνιολόγων

 • Η Επιτροπή Σταδιοδρομίας του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΔΣ συνέβαλε στην πληροφόρηση των συναδέλφων για προκηρύξεις και νέες θέσεις εργασίας, στην προώθηση ανέργων συναδέλφων σε έρευνες Δήμων ως συνεντευκτών και στην αντιμετώπιση αιτημάτων συναδέλφων σχετικά με την επαγγελματική τους θέση και κατοχύρωση. Μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η εν λόγω Επιτροπή συγκαταλέγονται η υλοποίηση σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Συμβούλου Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΕΚΕΚΑ» (διάρκεια 100 ώρες) καθώς και η προετοιμασία για τη διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου για την εκμάθηση του στατιστικού πακέτου SPSS.
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων κειμένων με τις θέσεις και τις απόψεις του ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης για τα ρόλο και τις αρμοδιότητες των κοινωνιολόγων σε συγκεκριμένους τομείς ή και χώρους εργασίας.
 • Συμμετοχή μελών της επιτροπής σε εκδηλώσεις εκπαιδευτικών φορέων (Πανεπιστήμια. Λύκεια, Γυμνάσια) και ενημέρωση συμμετεχόντων για την επιστήμη της Κοινωνιολογίας καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου στη σύγχρονη, ελληνική αγορά εργασίας.

Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ο ΣΕΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης (συνέδριο, ημερίδες, συμμετοχές σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, συναντήσεις εργασίας, επαφές με τοπικούς φορείς της Πολιτείας, δημοσιοποίηση θέσεων, απόψεων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κλπ.), έχει ως αποτέλεσμα τη δυναμική συμβολή του συλλόγου στα κοινωνικά και πολιτειακά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παρουσία του σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με αποτέλεσμα να βρίσκει άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις συνεργασιών και στην εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη δράσεων Η πολύτιμη αυτή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί στη συνέχιση της συνεργασίας αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασιών με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δήμους, επιστημονικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

.